Close
   Home / Područja djelovanja UNDP-a / Suzbijanje siromaštvaProjektne stranice

Zivim zivot bez nasiljaSuzbijanje siromaštva


Kroz Milenijske ciljeve razvoja, svijet se bavi mnogim dimenzijama društvenog razvoja, uključujući smanjenje broja ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu za pola do 2015. godine. Zemlje u razvoju rade na stvaranju svojih vlastitih nacionalnih strategija za suzbijanje siromaštva koje se temelje na lokalnim potrebama i prioritetima. UNDP zagovara nacionalna rješenja i pomaže u osiguravanju njihove učinkovitosti. UNDP promovira koncept ljudskog siromaštva kao komplementarnog siromaštvu zbog prihoda, naglašavajući da u smanjenju siromaštva veliku ulogu igra socijalno uključivanje, osnaživanje žena te poštivanje ljudskih prava.


Suzbijanje siromaštva u Hrvatskoj

Programi UNDP-a u Hrvatskoj usmjereni su na specifične potrebe kao što su: razvoj Područja od posebne državne skrbi i smanjenje međuregionalnih razlika, podrška socijalnim politikama koje su usmjerene na ranjive društvene skupine u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Ovo se provodi kroz slijedeće programe:

Program Lokalnog razvoja (LIFE)/>
/>
Program lokalnog razvoja osobitu pažnju poklanja smanjivanju razlika između razvijenih i nerazvijenih područja Hrvatske, pružajući podršku ranjivim skupinama građana, lokalnim vlastima i zajednicama te pomažući društveno-gospodarski oporavak Područja od posebne državne skrbi.


Projekti LIFE

(dostupno na engleskom)

Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Banovina-Kordun region

Project addresses "pockets of poverty" and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in the Banovina-Kordun region...
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Eastern Slavonia-Danube Basin

Project is aimed at improving economic and social cohesion in Vukovar-Srijem County by promoting sustainable development of tourism...
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Lika-Dalmatian Hinternalnd

Project addresses "pockets of poverty" and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in Lika-Dalmatian Hinterland area...

Svaka kap je važna - Projekt Gacka
Program UN-a za razvoj RBEC i Coca-Cola EMED pokrenuli su projekt regionalnog partnerstva za vode s ciljem osiguranja okvira i zajedničkog akcijskog plana za programe vezane uz vode u europskim zemljama i Zajednici neovisnih država, s posebnim naglaskom na povećani pristup pitkoj vodi, olakšavanje korištenja ekološki prihvatljivih industrijskih tehnologija i akcije razvijanja svijesti u svrhu promoviranja odgovornog gospodarenja vodnim resursima.


Program Socijalnog uključivanja (SOS)
Program socijalnog uključivanja usmjeren je na podršku ranjivim društvenim skupinama i pojedincima te, u suradnji s nacionalnim tijelima, radi na unaprjeđenju mjera socijalne politike.


SOS Projekti

(dostupno na engleskom)

Strengthening Local Development and Inclusion of Vulnerable Groups through volunteerism
The projects aim to improve the quality of life and social service delivery for groups that face the greatest risk of social exclusion, while concentrating its efforts on the communities that fall within the Areas of Special State Concern...https://www.iVisa.com