Close
   Home / Programi u Hrvatskoj / Socijalno uključivanje / Europsko istraživanje o kvaliteti životaNove publikacije

Europsko istraživanje o kvaliteti života

European Quality of Life Survey (EQLS)

Koncept kvalitete života odnosi se na sveukupnu dobrobit unutar društva, a usmjeren je na to da omogući svakom članu društva da ostvari svoje ciljeve. To znači da se kvaliteta života mjeri preko različitih ekonomskih, ali i neekonomskih pokazatelja. Pristup kvalitete života oslanja se ne samo na indikatore materijalnog životnog standarda (pokazatelji dohodovne nejednakosti, realnog dohotka, stope siromaštva), već i na različite subjektivne čimbenike koji utječu na ljudski život (npr. društveni odnosi, sigurnost, mentalno zdravlje, kvaliteta prirodne sredine, dokolica, kulturni resursi i sl.).

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) provela je 2003. godine istraživanje kvalitete života u 28 europskih zemalja, od čega su 15 bile članice Europske unije, deset je bilo u procesu pristupanja EU (10 zemalja koje su postale članice EU u 2004. godini) te tri tadašnje zemlje kandidatkinje (Bugarska, Rumunjska i Turska). Kako bi se stekao uvid u kvalitetu života hrvatskih građana te omogućila usporedba s članicama Europske unije i ostalim zemljama kandidatkinjama, Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Croatia) proveo je istraživanje kvalitete života u Hrvatskoj 2006.godine. S obzirom da su ovim istraživanjem po prvi puta prikupljeni podaci reprezentativni na razini županija, namjera je bila detaljnije istražiti regionalne razlike/nejednakosti u kvaliteti života u Hrvatskoj.

Upitnik o kvaliteti života koji je obuhvatio šest područja:

 • ekonomsku situaciju
 • zaposlenost
 • obitelj i kućanstvo
 • život zajednice i socijalnu participaciju
 • zdravlje i zdravstvenu skrb
 • znanje, obrazovanje i usavršavanje.

Iz DevInfo baze (UN-ov program za statističku obradu socioloških pokazatelja) podataka izabrani su neki pokazatelji kvalitete života i to prosječne vrijednosti za Hrvatsku i skupine zemalja EU-15 i EU-10 (članice od 2004) te su prikazani rezultati pojedinačnih hrvatskih županija a neki su uspoređeni s najboljim i najlošijim rezultatima unutar grupacije starih EU-15 članica kao i s ostalim tranzicijskim zemljama (Eu-tranz).

1. EKONOMSKA SITUACIJA

 • Prosječna razina materijalne deprivacije (slika 1.5, str. 20)

 • Prosječna razina materijalne deprivacije osoba starijih od 65 godina (slika 10, str. 124)

2. STANOVANJE

 • Stambeni problemi (slika 2.3., str. 35)

5. SASTAV KUĆANSTVA I OBITELJSKI ODNOSI

/>

 • Zadovoljstvo obiteljskim životom (slika 5.6., str. 68)

6. USKLAĐENOST OBITELJSKOG ŽIVOTA I RADA

 • Poteškoće u ispunjavanju obiteljskih obveza zbog vremena provedenog na poslu (slika 6.1., str. 72)

7. ZDRAVLJE I KVALITETA ZDRAVSTVENIH USLUGA

 • Udio ispitanika koji svoje zdravlje ocjenjuju losim (slika 7.1. str. 79)

 

8. SUBJEKTIVNO BLAGOSTANJE

 • Životno zadovoljstvo i sreća (slika 8.1. str. 90)

 
 • Osjećaj otuđenosti (slika 8.5. str. 96)

 

9. PERCEPCIJA KVALITETE DRUŠTVA

 • Napetosti između bogatih i siromašnih (tablica 9.1. str. 101)

3. ZAPOSLENOST

/>/>

Udio kućanstava u kojima niti jedna osoba radno sposobna nije zaposlena (slika 3.1., str. 43)

/>

4. OBRAZOVANJE I VJEŠTINE

 • Udio ispitanika koji je sudjelovao na nekom tečaju ili programu osposobljavanja u protekloj godini (slika 4.1., str 53)

Izvor: Kvaliteta života u Hrvatskoj - Regionalne nejednakosti

Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj
Prvo izdanje 2007.


https://www.iVisa.com