Close


Projekt COAST financirao je Globalni fond za okoliš


Izvorno i kvalitetno: Prvi natječaj za najbolja agroturistička imanja u Dalmaciji, 2013.


Projekt osnivanja Ekomuzeja KomižaFoto natječaj: Dva lica Dalmacije


IPARD program - pretpristupni EU fondProgram poticanja zelenog poduzetništva

Program poticanja zelenog poduzetništva (PPZP) je uspostavljen krajem 2008. godine u suradnji sa Županijskim razvojnim agencijama (ŽRA) četiriju dalmatinskih županija, potpisivanjem Sporazuma između UNDP-a, županija i njihovih razvojnih agencija. Cilj PPZP-a je direktna podrška poduzetnicima koji posluju u skladu s prirodom u ruralnoj Dalmaciji.

PPZP  je pokrenut kao aktivnost Projekta COAST, no dugoročna namjera je da regionalne razvojne agencije i druge partnerske institucije (u prvom redu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i druge uključene javne stručne službe nadležne za sektore poljoprivrede, ribarstva, turizma) postupno razviju potreban kapacitet za samostalnu provedbu PPZP-a, i institucionaliziraju ga kao jedan od svojih trajnih programa.
Više informacija o PPZP ciljevima, korisnicima, kriterijima odabira projekata kojima se dodjeljuje potpora, načinima implementacije i nadzora dostupno je u PPZP priručniku.

PPZP partneri su se odabiru putem Poziva za iskaz interesa. Prvi Poziv na iskaz interesa bio je otvoren od srpnja do rujna 2008. godine. Drugi Poziv na iskaz interesa bio je otvoren od svibnja do prosinca 2009. godine.

Treći Poziv na iskaz interesa otvoren je u travnu 2010. godine za Dubrovačko-neretvanski županiju te u lipnju 2010. za Zadarsku županiju, a bili su otvoreni do kraja 2010. godine. 
Glavna novost je novi instrument potpore u obliku jamstveno-kreditnog fonda, kroz koji će se osigurati kreditna jamstva i posebno povoljni krediti za financiranje projekata zelenog poduzetništva u obalnom području Dalmacije. 

Posljednji Poziv na iskaz interesa za jamstveno-kreditni fond otvoren je i u 2012. godini u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj te  Zadarskoj županiji.

Ukupno  je odobreno 97 PPZP potpora.

Pogledajte Kartu s označenim lokacijama svih PPZP projekata i tablicu s popisom PPZP projektata s rednim brojevima koji odgovaraju karti.  

 https://www.iVisa.com