CloseNove publikacije
Nalazite se na staroj internet stranici UNDP Hrvatska.
Za pristup novoj, kliknite na ovaj link.Pravo na život u zajednici: Socijalno uključivanje i osobe s invaliditetom

SAŽETI PRIKAZ PROJEKTA

Prepoznajući postojeće nedostatke u području zakonodavstva, provođenja mjera, pružanju usluga socijalne skrbi, te ograničenja s kojima se susreću osobe s intelektualnim i tjelesnim teškoćama u pristupu pravu na život u zajednici i pravu na obrazovanje, pravu na rad, UNDP Hrvatska je pripremila projekt Pravo na život u zajednici: socijalno uključivanje i osobe s invaliditetom. U partnerstvu s tri ne-vladine udruge  (Udruga za promicanje inkluzije/Upi, Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM i Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom/HSUTI), te UNICEF-om, projekt će osobama s teškoćama pružati zakonom garantirane usluge.


Projekt se temelji na stajalištu da su prepreke s kojima se susreću osobe s intelektualnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom društveno uvjetovane, odnosno da  su osobama s teškoćama ograničene prilike i pristupačnost za sudjelovanje zbog prepreka koje pred njih postavlja fizička okolina, drugi akteri u društvu i institucije. Stoga će se projekt koristiti na ljudskim pravima zasnovan pristup u pružanju usluga i u poticanju suradnje između donositelja mjera, državnih/javnih institucija, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i medija. Stvarajući prilike za sinergije djelovanja različitih aktera i mjera, projekt će doprinijeti uključivanju inovativnih praksi u sustav pružanja usluga socijalne skrbi, obrazovni i sustav zapošljavanja.

Očekivani rezultati:

  1. Razvijanje i provođenje sustava podrške za djecu s teškoćama koje žive u obitelji udomitelja.
  2. Razvijanje i provođenje modela inkluzivnog obrazovanja.
  3. Unapređenje  zapošljivosti osoba s intelektualnim i fizičkim teškoćama u javnom i privatnom sektoru.
  4. Pripremljen komparativni pregled zakonskih prava za osobe s invaliditetom i UN Konvencije o zaštiti i promicanju prava i dostojanstva osoba s invaliditetom.
  5. Javnost senzibilizirana za pitanja prava osoba s intelektualnim i fizičkim teškoćama.

https://www.iVisa.com