Close
   Home / Milenijski ciljevi razvoja / Milenijski ciljevi razvoja u Hrvatskoj

Milenijski ciljevi razvoja u Hrvatskoj

Republika Hrvatska objavila je svoje prvo Izvješće o napretku i ostvarivanju hrvatskih Milenijskih ciljeva razvoja u listopadu 2006. Izvješće sadrži jasno definirane statističke pokazatelje kojima će se pratiti napredak odgovornih tijela u postizanju ciljeva postavljenih 2004., a prihvaćenih nacionalnim konsenzusom. Statistički pokazatelji usklađeni su s regularnim nadzorom i sustavom prikupljanja podataka koje hrvatske institucije prikupljaju na godišnjoj osnovi. Izvješće o napretku hrvatskih Milenijskih ciljeva razvoja bit će objavljivano svake dvije do tri godine.

Regionalno izvješće o Milenijskim ciljevima razvoja ocjenilo je Hrvatsku kao zemlju koja je na dobrom putu da ostvari ciljeve 1, 5, 6, 7 i 8, a vjerojatna je i mogućnost postizanja ciljeva 2, 3 i 4 do 2015. godine.https://www.iVisa.com