Close
   Home / UNDP u HrvatskojProjektne stranice

Zivim zivot bez nasiljaProgram UN-a za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

O UNDP-u u Hrvatskoj

UNDP postoji u Hrvatskoj od 1996. godine kad je utemeljen prvi Ured za vezu. Ured je prerastao u Nacionalni ured stalnog predstavnika 2001. godine. Postojanje UNDP-a u Hrvatskoj temelji se na Standardnom osnovnom sporazumu o pomoći UNDP-a s hrvatskom Vladom.

Programske aktivnosti UNDP-a Hrvatska temelje se na Nacionalnom programu UNDP-a u Republici Hrvatskoj od 2007. do 2011. koji je odobrio Izvršni odbor UNDP/UNFPA-a 24. siječnja 2007. Nacionalni program vremenski odgovara razdoblju Okvira nacionalnog strateškog razvoja hrvatske Vlade (2006. – 2013.). Konzultacije s višim ključnim službenicima Vlade te unutar zajednice donatora pokazuju da zacrtani rezultati nacionalnog programa strateški doprinose razvoju Okvira nacionalne strategije razvoja i Nacionalnim milenijskim ciljevima razvoja (NMDGs).

Intervencije koje podupire UNDP također su potpuno usklađene s prioritetima Strategije pristupa EU, inicijativama Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF CPD 2007. – 2011.), Populacijskim fondom Ujedinjenih naroda (UNFPA), Agencijom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) kao i Strategijom za pomoć državi Svjetske banke. Program je razvijen u razdoblju od 6 mjeseci na temelju brojnih konzultacija sa svim nadležnim ministarstvima, Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju, lokalnim vlastima, partnerima iz područja civilnog društva, te agencijama UN-a.

Naša misija
Naglasak plana razvoja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP-a) u Hrvatskoj svodi se na vrlo jednostavnu izjavu – "Ne zanemarimo niti jednog građanina". UNDP Hrvatska obvezao se podržati Hrvatsku u svim naporima za postizanje najvišeg stupnja ljudskog dostojanstva i blagostanja za sve svoje građane, bez obzira na spol, vjeru ili etničku pripadnost. Radimo na promicanju održivog razvoja društva, sigurnosti ljudi i jednakih mogućnosti u skladu s europskim i međunarodnim normama, načelima i obvezama koje je Hrvatska prihvatila. Povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva, UNDP gradi partnerstva i pomaže u mobilizaciji sredstava, dok istovremeno pomaže Hrvatskoj dijeliti svoje vlastito razvojno iskustvo i stručnost s drugima.

Učitavanje dokumenata
(dostupno na engleskom)

Usmjerenost naše pomoći

UNDP Hrvatska usmjeren je na regionalni razvoj i društveno-gospodarski oporavak manje razvijenih područja pogođenih ratom, na smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje ranjivih skupina, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na podršku razvoju poslovanja i društveno odgovornog poslovanja, na izgradnju kapaciteta u području razvoja suradnje, izbora, pravosuđa, prikupljanja/uništavanja oružja i smanjenje kriminala, te na suzbijanje HIV-a i side.

Nacionalni program UNDP-a od 2007. do 2011. usmjeren je na šest strateških nacionalnih ciljeva razvoja:
1 – Podrška nacionalnim prioritetima
2 - Smanjenje socijalne isključenosti i usklađivanje socijalne politike s europskim normama kao i ratificiranim međunarodnim konvencijama i konferencijama UN-a,
3 - Regionalni razvoj s naglaskom na društveno-gospodarskom oporavku u Područjima od posebne državne skrbi, te u nerazvijenim područjima, 
4 - Promidžbu očuvanja biološke raznolikosti i energetske učinkovitosti
5 – Mjere poboljšanja konkurentnosti poslovnog okružja,
6 - Pravosuđe i društvenu sigurnost.

UNDP također pruža stratešku podršku glavnom tijelu za koordinaciju razvoja, Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i podržava integraciju milenijskih ciljeva razvoja u nacionalne planove razvoja i sektorske strategije. Uz pomoć Regionalnog centra u Bratislavi (BRC) i u skladu s prioritetima koje je postavilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, UNDP prenosi znanje i stručnost o suradnji istok-istok kako bi podržao nadolazeću ulogu donatora Hrvatske. Prakse dobrog upravljanja naglašavaju podršku za stavljanje milenijskih ciljeva razvoja u odgovarajući kontekst, kao i za odgovarajuće postupke izvještavanja, uz uključivanje predstavnika Vlade i civilnog društva, UN-a i drugih međunarodnih partnera. Svake dvije godine UNDP izdaje Izvješće o društvenom razvoju Hrvatske i sektorske studije, te pruža stručnu pomoć hrvatskoj Vladi u složenom procesu tranzicije.

Aktivnosti programa

Program UNDP-a postiže se kroz ciljani pristup strateškim nacionalnim partnerima i postojanju programa i na središnjoj lokaciju u Zagrebu kao i na terenu, u područnim uredima u Sisku, Splitu, Vukovaru i Zadru.


https://www.iVisa.com