Close
   Home / Programi u Hrvatskoj / Pravosuđe i društvena sigurnost


Pravosuđe i društvena sigurnost (Justice & Security)

Hrvatski kaznenopravni sustav

Hrvatski kaznenopravni sustav ne propisuje institucionalizirane usluge za pružanje podrške svjedocima i žrtvama na sudu. Prvo istraživanje provedeno među sucima i svjedocima o sustavu podrške svjedocima i žrtvama koju je UNDP proveo 2007. pokazalo je da je organizirana podrška svjedocima i žrtvama na sudovima potrebna.

Cilj projekta UNDP-a je:

1) razvoj strateškog upravljanja za podršku svjedocima i žrtvama,
2) osnivanje ureda za podršku svjedocima i žrtvama na sudovima,
3) porast svijesti u javnosti o pravima svjedoka i žrtava.

Stalno Državno izborno povjerenstvo je 2007. započelo s radom. Kao podršku ovoj reformi UNDP provodi projekt kojeg financira UNDEF o jačanju kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva u slijedećim područjima:

1) u razvoju i provedbi modela izobrazbe za izborna tijela,
2) u poboljšanju kapaciteta pri analiziranju izbornog sustava.

Hrvatski su zatvori među najnapučenijima u Europi. Jedna od najprenapućenijih ustanova je Odgojni zavod u Turopolju gdje su smješteni maloljetnici i mlađi muškarci. Cilj je projekta ograničeno i pažljivo odabrano investiranje u infrastrukturu Odgojnog zavoda Turopolje, te razvoj programa obrazovanja i liječenja za počinitelje nasilnih kaznenih djela, temeljeno na najboljoj praksi.

Kontrola oružja

Nelegalna proizvodnja, posjedovanje i ilegalna trgovina oružjem u i preko Hrvatske doprinosi povećanju kriminala i nesigurnosti, te dovodi u pitanje sposobnost Hrvatske da ispuni zacrtane ciljeve euroatlantskih integracija. Uviđajući problem, u ožujku 2005. hrvatska je Vlada osnovala međuministarsko Povjerenstvo za pješačko i lako oružje, kako bi koordinirala strategiju za suzbijanje prijetnje rasparčavanja oružja.

Povijesno slaba kontrola oružja u Hrvatskoj stvorila je okružje gdje je osobama koje predstavljaju najveću prijetnju sigurnosti društva i državnoj sigurnosti oružje lako nabaviti, bilo da se radi o skupinama organiziranog kriminala, osobama povezanim s terorističkim organizacijama ili osobama koje pate od post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a). Uviđajući posebnu prijetnju koju rasparčavanje oružja predstavlja za Hrvatsku i druge države jugoistočne Europe, Europska je unija u prosincu 2005. odobrila Strategiju EU-a o lakom oružju i odgovarajuća financijska sredstva.

UNDP Hrvatska, EU i hrvatska Vlada zajednički su utvrdili da je smanjenje nezakonitog posjedovanja i korištenja oružja, u okviru sveobuhvatne sigurnosti društva, ključno za promicanje sigurnosti, stabilnosti i razvoja Hrvatske, kao i šire regije. Projekt koji je iz toga izrastao – EUSAC - pomaže Vladi u rješavanju problema vezanih za oružje, usmjeren na pet međusobno povezanih područja koja zajedno djeluju na nabavu (ili rasparčavanje) oružja, sposobnosti (ili mogućnosti) države da kontrolira to oružje, utječu na jačanje opće sigurnosti i konačno na potražnju oružja:

  • Podrška lokalne zajednice policiji (MUP): Rješavanje kriminaliteta u zajednici kroz stimuliranje projekata podrške lokalne zajednice policiji i obnovi zajednice.
  • Podrška demilitarizacije (MO i MUP): Uništavanje pješačkog i lakog oružja i upravljanje zalihama (uništavanje i recikliranje vojnih i policijskih viškova).
  • Podrška prikupljanju nelegalnog oružja (MUP): Prikupljanje nelegalnog oružja od građana kroz podizanje razine svijesti o tom pitanju, te kroz akcije prikupljanja i tehničku pomoć.
  • Podrška razvoju policijskih kapaciteta (MUP): Uvođenje sustava registracije oružja i sustava balističke identifikacije za potrebe LED-a. Zakonodavna podrška (MVP / MINGO): Jačanje pravnog okvira vezano za oružje u vlasništvu građana, te za uvoz/izvoz oružja.

Justice & Security projects

(dostupno na engleskom jeziku)

Capacity Building/> of the State Election Commission
Enhancing Croatian State Election Commission's capacities to develop a training model for the election commissions and voting committees, as well as to expand research capabilities for producing analysis of election processes and proposing improvements of the electoral system and policy…/>/>

Assistance in the Development of a Witness and Victim Support System
Developing strategic management for the witness-victims support system encompassing the establishment of support offices in courts…
Arms Control and Security
The project assists in the measurable improvement of safety and security in Croatian towns, cities and institutions through targeted awareness-raising, evidence-based improvements in community policing, criminal analysis of armed violence and crime, and ultimately by removing dangers...

https://www.iVisa.com