Close


Projekt COAST financirao je Globalni fond za okoliš


Izvorno i kvalitetno: Prvi natječaj za najbolja agroturistička imanja u Dalmaciji, 2013.


Projekt osnivanja Ekomuzeja KomižaFoto natječaj: Dva lica Dalmacije


IPARD program - pretpristupni EU fondNatječaj za izbor najkvalitetnijih agroturističkih sadržaja Dalmacije

Nagrađena najbolja agroturička imanja Dalmacije

Agroturizam, grana turizma koja se zasniva na prirodnim, krajobraznim i tradicijskim vrijednostima ruralnih krajeva, u posljednje vrijeme bilježi sve veću potražnju turista iz Europe i svijeta. Prezentirajući svoju baštinu, nudeći turistima autohtone proizvode nastale iz zemlje i u zemlji na kojoj ih konzumiraju, agroturistička imanja osiguravaju budućnost ruralnim krajevima koji bilježe trendove raseljavanja te potiče razvoj poljoprivrede kojoj nudi sigurno tržište.

 S ciljem poticanja razvoja kvalitete, inovativnosti i atraktivnosti agroturističke ponude Dalmacije, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) kroz Projekt COAST i četiri dalmatinske županije organizirali su Prvi natječaj za najbolje agroturističko imanje u Dalmaciji.

Pravo sudjelovanja imali su svi pružatelji turističkih i/ili ugostiteljskih usluga s područja Dalmacije, koji odgovaraju agroturističkom tipu ponude (u ruralnom prostoru, u ambijentu s naglašenim elementima očuvane ruralne baštine, s tradicijskom gastro ponudom, s mogućnošću aktivnog odmora i doživljaja tradicije), registrirani po bilo kojoj osnovi sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i/ili Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Za ocjenjivanje kvalitete u okviru Natječaja, za sve prijavljene agroturističke subjekte, bez obzira na tip registracije, koristili su se kriteriji za oznaku kvalitete (Q), definirani u Prilogu V Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. Nagrađeno je 35 agroturističkih imanja, od kojih je 22 dobilo zlatnu medalju (iznimno visoka kvaliteta koja premašuje zadane kriteriji Q oznake), 9 ih je dobilo srebrnu medalju (domaćinstva koja u potpunosti zadovoljavaju kriterije Q oznake) te 4 brončane medalje (domaćinstva koje imaju potencijal dostići Q oznaku kvalitete). Sredstva od nagrade dobitnici će namjenski utrošiti u daljnji razvoj kvalitete.

Popis nagrađenih agroturizam pogledajte ovdje.

Provjeru kvalitete agroturističkih imanja očevidom na terenu utvrdilo je Povjerenstvo u sastavu:
Dubrovačko-neretvanska županija: Ognjen Škunca (UNDP), Franica Miloš (DUNEA), Ivo Mujo (Dubrovačko-neretvanska županija (DNŽ))), Marica Pulitika (HGK-Županijska komora Dubrovnik), Stane Đivanović (UDU DNŽ) i Ana Knego (UDU DNŽ)
Splitsko-dalmatinska županija: Ognjen Škunca (UNDP), Joško Stella (ŽTZ Splitsko-dalmatinske županije) i Ante Guć (Javna ustanova S.D: Rera)
Šibensko-kninska županija: Ognjen Škunca (UNDP), Damir Buntić (JU razvojna agencija Šibensko-kninske županije), Davor Antica (HGK-Županijska komora Šibenik) i Ines Škaro (HGK-Županijska komora Šibenik)
Zadarska županija: Ognjen Škunca (UNDP), Danijel Segarić (Zadarska županija), Šime Erlić (Razvojna agencija ZADRA) i Aleksandra Krajnović (Sveučilište u Zadru)
.
Razvoj agroturističke ponude idealna je prilika za razvojni i gospodarski uzlet ruralne Dalmacije. Atraktivni krajolici i prirodna baština; bogato tradicijsko naslijeđe, poljoprivredna proizvodnja i Jadranska obala – resursi su usporedivi s najrazvijenijim europskim agroturističkim destinacijama. Nagrađeni šampioni i njihovi zadovoljni gosti najbolji su pokazni primjer kako na toj vrijednoj baštini graditi održivi razvoj.

Pogledajte brošuru "Izvorno i kvalitetno" o svim pobjednicima Natječaja.
Svečane dodjele nagrada održane su:
- u Dubrovniku za pobjednike iz Dubrovačko-neretvanske županije
- u Šibeniku za pobjednike iz Šibensko-kninske županije
- na seoskom gospodarstvo "Mićanovi dvori", Kruševo, Obrovac, za pobjednike Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije

https://www.iVisa.com